Gerhard Lund Andersen

26 TIA Gerhardt10

Jeg hedder Gerhardt Lund Andersen, er 68 år gammel og fra Odense. På Skjern Å Lystfiskerfestival vil jeg binde nogen klassiske Carrie Stevens fluer.

Jeg faldt for nogle år siden over Carrie Stevens bog, der handler om hendes Rangeley streamers og om hendes liv som fluebinder. Det blev jeg meget fascineret af. Udover fluerne er meget smukke, har de stor historisk værdi fra datidens fluebinding i USA.

Foruden disse store streamere binder jeg stort set alt, hvad der kan hæftes på en krog – stor eller lille. Det har jeg gjort i 40 år eller mere. Jeg er i bund og grund mest tørfluemand, men de senere år er det mest laksefluerne der sidder i krogstikket.

Til daglig er jeg en travl pensionist. Vi er nogen stykker der kører en fiskeskole for valgfagselever i Fiskeskolen Fyn . Vi har eleverne to dage om ugen, hvor vi lærer dem lidt om fiskeri. Derudover underviser jeg en flok ældre herrer, der kalder sig Viking 65-plus. Men også medlemmerne i den lokale forening underviser jeg. Derudover er jeg med i et hav af andre foreninger, er med i DM udvalget i fluebinding og ambassadør for LTS flyfishing

Som fynbo fisker jeg naturligvis på de hjemlige kyster, men ellers er det Skjern Å der trækker mest. Derudover er det fiskeri i de norske elve og det nordlige Sverige, i en fjeldsø eller ved Emåen, der er det foretrukne. Slovenien har jeg fisket i en længere årrække – ligesom Cuba også har været prøvet flere gange.