Moderne lakse- og havørredfluer

Moderne lakseflue på rør bundet af Casper Hansen.

Lars Fabrin

Casper Hansen

Ronny Lagony Thomsen

Mogens Hansen

Gerhardt Lund Andersen

Silkeborg Fluebinderlaug

Martin Votborg – Minflue.dk

Thomas Kjellgaard, Salmologic

Lusian Rus 

Claus Weichart Madsen

Morten Wölck

Peter Thinghuus

Poul-Erik Pedersen

Børge Erland. Casper Hansen

Gerhardt Lund Andersen

Ronny Lagoni Thomsen.