Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund vil være repræsenteret på Skjern Å Lystfiskerfestival 2022.

Vil du vide mere om Danmarks Sportsfiskerforbund, så er forbundet også repræsenteret gennem Lystfiskerforeningen af 1926´s stand, hvor du vil kunne materiale og få viden om forbundet.

Biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund