Workshops

Salmologic: Demo og fluekursus omkring laksefluefiskeri i Danmark.

Jesper Ottosen: Godt i gang, spinnefiskeri efter laks.

Jesper Ottosen med storlaks fra Skjern Å
Jesper Ottosen fortæller om spinnefiskeri efter laks, på Skjern Å Lystfiskerfestival.