Kaare Manniche Ebert – Hvad gør vi ved skarven?

Skarven æder en stor del laksesmolt i å og fjord. Hvad betyder det for den danske bestand af vildlaks, og hvordan får vi gjort noget ved problemet?

På Skjern Å Lystfiskerfestival 2020, får vi besøg af fiskebiolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kaare Manniche Ebert vil her holde et oplæg om, hvad betyder skarven for fiskebestanden i vandløbene, og om det er muligt at begrænse fuglens negative påvirkning?

Deltagerne i foredraget vil få en opsummering af 20 års grundig forskning på området, og høre om Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde med den nye forvaltningsplan, der træder i kraft i 2021.

Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortælle om skarvenes påvirkning på bestandene af danske laksefisk.
Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortælle om skarvenes påvirkning på bestandene af danske laksefisk.