Forvirringen ved Skjern Å

Det er ikke uden grund, at området er kendt under navnet Forvirringen ved Skjern Å.
Det er ikke uden grund, at området er kendt under navnet Forvirringen ved Skjern Å.

I danmark har vi endnu en del vandløbsspærringer, der begrænser faunapassagen i å-systemerne, en af dem er opslemningen ved Forvirringen ved Skjern Å.

Ved Skjern Å er der gennem de sidste år pågået et stort og fantastisk naturgenopretningsarbejde, der har betydet, at vildlaksen i Skjern Å har fået adgang højere op i å-systemet. Sidst er Karstoft Å blevet ledt uden om en gammel spærring ved Skarrildhus, og laksene har fået adgang til oprindelige og nye gydepladser på 88 kilometer vandløb.

Mellem Skarrild og Arnborg, hvor Skjern Å og Rind Å løber sammen, ligger dog stadig et område og en spærring, der i folkemunde går under navnet Forvirringen. Foruden et forvirret åløb, findes her en opstemning, der gør det svært for vildlaksen at passere. – Er der mon en løsning på vej her?

Er der en løsning på vej?

På Skjern Å Lystfiskerfestival, vil Natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen holde foredrag under titlen: Forvirringen ved Skjern Å – er der en løsning på vej?

Lars Brinch Thygesen vil give en kort gennemgang af spærringers betydning for fisk i vandløb. Han vil også forklare hvorfor sammenløbet mellem Rind Å og Skjern Å kaldes Forvirringen ved Skjern Å?

Deltagerne i foredraget vil få et kort historisk tilbageblik og en gennemgang af interesser i området. Samtidig vil de få at høre, hvilke løsninger der er i spil, og hvor langt myndighederne er?

Og slutteligt men ikke sidst interessant for lystfiskerne ved Skjern Å: Hvilken betydning en god løsning vil have for Skjern Å-laksen?

Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen vil fortælle om Forvirringen ved Skjern Å.
Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen