Ronny Lagoni Thomsen

Ronny Lagoni Thomsen

“Fluen og fluens gang er af stor betydning for dit fiskeri, ligesom din forståelse af hvilke muligheder både materialer og teknikker giver dig til at skabe ønsket bevægelse i dine fluer, så de i endnu højere grad kan være med til at friste fisken til at tage. Jeg vil på min fluebindingsdemo tage fat på fiskeriet efter havørred og særligt dykke ned i alle de forskellige aspekter jeg har dyrket i mit eget havørredfiskeri de sidste atten år. Der vil være alt fra nymfer og tørfluer til store streamers og voldsomme natrør. Alle fluerne vil blive sat i en kontekst, så du har en ide om, hvor og hvornår de forskellige strategier og fluer fungerer bedst.”

Innovativ fluebinder

Ronny Lagoni har været fluefisker siden han so 10-årig blev foræret sin første fluestang. Han har været aktiv kasteinstruktør siden 2005, og han har gennem artikler, fluebindingsfilm og FluekasteDVD’en “Casting and Strategy” arbejdet på at inspirere lystfiskere til at tænke deres fiskeri i nye rammer. Han har en innovativ tilgang til både fluebinding og fluekast – alt sammen med fiskeriet i centrum. Ronny er ikke tilknyttet et bestemt grejmærke, og han kan derfor tænke på tværs af muligheder, hvilket han selv ser som en stor styrke i dagens grejjungle.